Registreren

Persoonsgegevens
 
 
 
Houd er rekening mee dat er voor de oefening een procesbegeleider nodig is. Denk hier alvast over na.
Voorbereidende sessies
In september vinden er voorbereidende sessies plaats waarin meer uitleg wordt gegeven over de rol van de procesbegeleider.
U kunt kiezen uit drie verschillende data. T.z.t. ontvangt u hier meer informatie over.
Geef uw voorkeur aan *
 
Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken we uitsluitend voor de communicatie en activiteiten van het Overheidsbreed Cyberprogramma en direct hieraan gerelateerde berichten. Wanneer het programma stopt, worden de gegevens uiterlijk drie maanden na afloop van alle activiteiten aan de opdrachtgever overgedragen. Nadat de overdracht heeft plaatsgevonden verwijderd SPITZ congres & event alle gegevens.
Lees hier onze volledige privacyverklaring.
 
Gaat u akkoord met de privacyverklaring? *
 
 
 
 

Chats